Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.
 

Обадете ни се сега

02 443 50 50
 

Посетете офисите ни

 

Пишете ни

 

Отворени сме

от 9:00ч. до 18:00ч.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА САЙТА

www.transaccount.eu

1. Сайтът www.transaccount.eu е собственост на “Транс Акаунт” ООД (Дружеството), ЕИК 200879073, със 
седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Орфано” 4, ет.1, и адрес за кореспонденция гр. 
София, ул. “Орфано” 4, ет. 1, електронна поща: [email protected], телефон: 02/443 50 50.

2. www. transaccount.eu е уебсайт (портал) – информационен и софтуерен ресурс в Интернет със 
счетоводна насоченост. Уебсайтът дава възможност на потребителите да използват уеб- базираните 
приложения, услуги и информация чрез хипервръзки (линкове) към ресурси и програмни кодове, намиращи 
се на сървърите на Дружеството или на други сървъри, извън контрола на Дружеството.

3. Всички елементите на съдържанието на сайта www.transaccount.eu, включително дизайн, програмни 
кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, 
представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права 
и са притежание на Дружеството или на Дружеството и неговите партньори, предоставили съответните 
материали.

4. Възпроизвеждането, продаването, модифицирането, промяната, публичен показ и др. на част или 
цялото съдържание на сайта www.transaccount.eu е разрешено само след писмено съгласие на 
Дружеството.

5. Потребителят на ресурсите и услугите на сайта, независимо дали е регистриран, като член на 
портала се задължава:

5.1 Да спазва българското законодателство и настоящите общи условия за ползване на ресурсите на 
сайта www.transaccount.eu, условията и правилата на форума на www.transaccount.eu, Интернет 
етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5.2 Да не нарушава правото на интелектуална собственост на трети лица или други имуществени и/или 
неимущвествени права на трети лица;

5.3 Да уведоми незабавно Дружеството при всяко открито нарушение при използване на предоставяните 
услуги и ресурси от сайта;

5.4 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали с порнографско 
съдържание или с явни зверства и жестокости (изображения, текст), както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи;

5.5 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали съдържащи краен 
агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи 
религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ 
расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и 
нетолерантност, както и теми и мнения с линкове към сайтове, съдържащи подобни елементи;

5.6 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали противоречащи на 
българското законодателство, противоречащи на настоящите общи условия, противоречащи на условията и 
правилата на форума на www.transaccount.eu Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5.7 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна 
цел, освен с предварително писмено съгласие от Дружеството;

5.8 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали представляващи лична 
информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни, лична кореспонденция или 
представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

5.9 Да не разпространява или разполага на сървърите на Дружеството, или използва по какъвто и да 
било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали нарушаващи каквито и 
да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица или които са обект 
на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със разрешението или съгласието на 
титуляра на правото;

5.10 Да не изпраща нежелани съобщения, нежелана поща, спам (spam), оф-топици, рекламни съобщения и 
др.;

5.11 Да не препълва сайта (flood) и форума към него, или залива сайта, форума и темите с 
безсмислени, едносрични и/или повтарящи се постинги;

5.12 Да не използуване недостатъци в системите и сайта (hack) с цел собствена облага, добиване на 
информация или достъп до ресурси с чужди права и пароли;

5.13 Да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack);

5.14 Да не предизвиква инсталация на вируси или програми за отдалечен контрол;

5.15 Да не изпраща "троянски коне";

5.16 Да не включва вируси и други компютърни програми или файлове, които възпрепятстват, нанасят 
вреди или по друг начин се намесват в нормалното използване на сайта, в резултат на които сайта е 
възможно да се запази в компютрите на трети лица – посетители на сайта и/или да възпрепятстват, 
нанасят вреди или по друг начин да се намесват в нормалното функциониране на сайта или които, 
запазени от потребителя на неговия собствен компютър, може да възпрепятстват, нанасят вреди или по 
друг начин да се намесват в нормалното функциониране на собствения компютър на потребителя;

6. При неспазване на изискванията на точка 5, Дружеството има право:

6.1 Да изтрие от своите сървъри съответната информация или материали;

6.2 Да забрани достъпа до сървърите и ресурсите на сайта www.transaccount.eu.

7. Дружеството има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, 
разположени на сървъра на Дружеството или направени достояние на трети лица от потребител на 
портала.

8. Дружеството не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други 
зловредни програми, нарушаващи нормалната работа на потребителя.

9. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на уебсайтове, 
достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка (линк) от сайта www.transaccount.eu.

10. С приемане на настоящите общи условия потребителят декларира, че използването на сайта 
www.transaccount.eu ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

11 Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди произтичащи от използване или 
невъзможността за използване на уебсайта www.transaccount.eu, дори ако Дружеството е знаело за 
възможността от такива вреди.

12 Дружеството не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, 
както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии 
права или материални интереси.

13. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или 
телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, 
търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването ресурсите на 
сайта www.transaccount.eu.

14. Дружеството не гарантира, че предоставяните услуги и ресурси ще бъдат непрекъсваеми и винаги 
свободни от грешки.

15. Дружеството има право по своя преценка да прекратява, изменя и допълва предоставянето на 
услугите и ресурсите в сайта www.transaccount.eu и условията по тяхното използване.

16. С всяко натискане на връзка (линк) от заглавната начална страницата на сайта 
www.transaccount.eu, с изключение на тази с настоящите общи условия, потребителят извършва 
електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което 
декларира, че:

1. желае да ползва услугите и ресурсите на сайта www.transaccount.eu;

2. е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва до напускането на уебсайта.

17. Ако член или част от настоящите общи условия се окаже невалидна или недействителна,
това не се отразява върху останалата част от условията.
 

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от финансовите ни съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новини
The subscriber's email address.

Уеб дизайн Jukovski.com