Премини към основното съдържание
9:00ч. до 18:00ч.
 

Обадете ни се сега

02 443 50 50
 

Посетете офисите ни

 

Пишете ни

 

Отворени сме

от 9:00ч. до 18:00ч.

Пейрол услуги: ТРЗ и Личен Състав

Пейрол услуги, ТРЗ, труд и работна заплата, НОИ

Хората са ни важни 

Човешкият фактор е ключов за успеха на всеки бизнес. Без добри специалисти и експерти, всяко бизнес начинание може да срещне сериозни препятствия. Разбира се, доброто и позитивно отношение към тях включва и лоялни трудово-правни отношения. И тук е ключовата роля на отделите „Труд и работна заплата” (ТРЗ) и "Личен състав". През последните години, трудовото законодателството се променя и допълва многократно. Изискванията станаха изключително високи. Това наложи голяма част от бизнеса да се възползва от професионализма на различни кантори, които предлагат ТРЗ услуги, поддържат професионална ТРЗ програма и са в постоянни контакти с НОИ, НАП и другите регулатори. 

Ние можем да ви спестим не само време, но и средства. Нужната документация за кадровия състав на вашата фирма ще бъде изготвена на уговорената дата всеки месец. 

Освен това ви предлагаме следните еднократни и абонаментни услуги в областта ТРЗ и личен състав:

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове;
 • Изчисляване на данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки- рекапитулации;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6, уведомпения по чл. 62 от КТ в ТД на НАП;
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • Водене на регистър на представените болнични листовe;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с полагане на трудово- правни отношения;
 • Изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др. сързани;
 • Изготвяне на заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на тр. договор/уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска;
 • Подаване на справка по чл. 73 от КТ;
 • Подаване на декларация образец 3 в ТД на НАП;
 • Подаване на уведомление по чл. 123 от КТ;
 • Администриране и поддържане на трудови досиета в офис на "Българска Пейрол Компания";
 • Координиране и изготвяне на месечни работни графици;
 • Консултации и анализи във връзка с ТРЗ;
 • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 • Изготвяне на отчети към ръководството на компанията;
 • Сътрудничество при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и НАП;
 • Предоставяне на персонален IBAN- изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски от името и за сметка на клиента възложител;
 • Подържане на електронен архив- сканиране и електронно съхранение на ТРЗ досиета.

Свържете се с нас

Бихте ли желали да говорите с един от финансовите ни съветници по телефона? Свържете се с нас и ние ще Ви върнем обаждане в рамките на деня

Влез във връзка

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате последните новини
The subscriber's email address.

Уеб дизайн Jukovski.com